Przetargi

Przetarg nieograniczony na stawkę czynszu najmu n/w garaży

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 412 ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę czynszu najmu n/w garaży.

  1. Garaż położony w Rudzie Śląskiej przy ul. Chroboka 6 o pow. 12,00 m2,
  2. Garaż położony w Zabrzu przy ul.Wolności 426 o pow. 24,00 m2.

Przetarg na w/w garaże odbędzie się w dniu 13 października 2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu ul. Wolności 412 II piętro.

  • Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni wynosi 3,00 zł netto.
  • Stopa postępu ceny wynosi 0,50 zł.

Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1000,00 zł w kasie Monetia w godz. 8.00-15.00 mieszczącej się w siedzibie Spółdzielni do dnia 12 października 2011 r. lub na konto: ING Bank Śląski o/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty przetargu dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej oraz podpisania umowy najmu garażu.
Garaże będzie do wglądu w terminie:

  1. 11.11.2011 r. – godz. 10.15-10.45,
  2. 10.10.2011 r. – godz. 13.30-14.00,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu przetargu bez podania przyczyny.