Informacje bieżące – archiwum

Zawiadomienie

GSM Luiza informuje, że zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych § 11 pkt. 1 Statutu spółdzielni wysokość wpisowego od dnia 01 stycznia 2015 r. wynosi 437,50 zł tj. ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę