Informacje bieżące – archiwum

Ogłoszenie

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” z siedzibą w Zabrzu ul.Wolności 412 ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę czynszu najmu n/w garażu.

1. Garaż murowany nr 1 położony w Zabrzu przy ul. Wolności 367 o pow. 16,10m².
  • Przetarg na w/w garaż odbędzie się w dniu 30.09.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie GSM „Luiza” w Zabrzu ul.Wolności 412 II piętro.
  • Cena wywoławcza za 1m² powierzchni wynosi 4,00 zł netto.
  • Stopa postępu ceny wynosi 0,50 zł.
  • Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1000,00 zł do dnia 29.09.2015 r. na konto ING Bank Śląski o/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590 oraz złożenia
  • w Dziale Członkowsko-Prawnym oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu (pok.115 tel. 32 278 23 65 wew. 47).

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty przetargu dokonać wpłaty kaucji zabezpieczającej oraz podpisania umowy najmu garażu.

Garaż będzie do wglądu w dniu 28-09-2015r w godz. 11.00-11.30,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania przedmiotu przetargu bez podania przyczyny.

Informacje o mającym się odbyć przetargu są do wglądu w siedzibie spółdzielni dział czynszów pok.102 i w dziale członkowsko-prawnym pok.115 lub telefonicznie 0-32-278-67-12 wew. 32,47.