Informacje bieżące – archiwum

List otwarty

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich

W związku z otrzymanymi wypowiedzeniami wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, i ich podwyżkami w skali nawet kilkudziesięciokrotnej, składamy stanowczy protest w formie listu otwartego.

W sytuacji kryzysu gospodarczego i pogłębiającego się zubożenia społeczeństwa, tak drastyczne podwyżki dowodzą całkowitej alienacji władzy ze społeczeństwa. Pragniemy zwrócić uwagę, że jednorazowe podwyżki spowodują konieczność nagłego podwyższenia opłat kilku tysiącom mieszkańców zasobów naszej Spółdzielni. Dlatego wnosimy o rozłożenie ww. podwyżki w dłuższym okresie czasu, np. 5 lat.

Ze względów społecznych liczymy na przychylne rozpatrzenie naszej propozycji i potraktowanie przedstawionej sprawy z najwyższą uwagą.

Waldemar Chwist
Prezes Zarządu
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”