Informacje bieżące – archiwum

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1

Zgodnie z art. 13 art. 14 Rozporządzenia Zarząd G.S.M. „Luiza” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych mieszkańców zasobów mieszkaniowych GSM „Luiza” jest Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu z siedzibą przy ul. Wolności 412 w Zabrzu Gómiczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Luiza” Zabrze, ul. Wolności 412, KRS: 0000043688.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 32/278-67-12 wew. 47 bądź +48 723-436-737 W godzinach urzędowania.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z działalnością statutową Spółdzielni umocowaną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz w Statucie G.S.M. „Luiza” zamieszczonym na stronie Statut GSM LUIZA
 4. Odbiorcą danych osobowych będą: organy i instytucje państwowe, samorządowe, podmioty, osoby fizyczne i prawne umocowane ustawowo, bądź w ramach zawartych umów w zakresie realizacji celów statutowych GSM”LUIZA” Zabrze.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uwzględniając:
  • przepisy prawa, które obligują Spółdzielnię do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Spółdzielni Administratora Danych;
  • okres niezbędny do wykonywania zarządu związanego obsługą Państwa nieruchomości.
  • okres, na jaki została udzielona ew. zgoda.
 7. Mieszkańcy zasobów mieszkaniowych GSM „Luiza” posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (art. 15-22 Rozporządzenia – RODO1).
 8. Mieszkańcy zasobów mieszkaniowych GSM „Luiza” mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy któryś z nich uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących, narusza przepisy ogólnego RODO1.
 9. Dane osobowe pozyskiwane są tylko w niezbędnym zakresie oraz w celu wypełnienia umów (art. 6 ust. 1 pkt b,c, RODOl), obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zg. z art. 6 ust. 1 pkt lit. c. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zg. z art. 6 ust. 1 pkt f bądź RODO1; oraz zg z art. 23 ust.1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe mieszkańców zasobów mieszkaniowych GSM „Luiza” nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany W tym również w formie proñlowania.
 11. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni nota prawna