Informacje bieżące – archiwum

Ogłoszenie:

W każdy ostatni czwartek miesiąca Prezes przyjmować będzie strony od godz. 8.00 do 10.00
w Rudzie Śl., w siedzibie Technika Rejonu przy ul. Bielszowicka 98