Informacje bieżące – archiwum

Notatka z auditu zewnętrznego

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców Spółdzielni, że w dniu 31 maja 2011 r. przedstawiciel jednostki certyfikującej Moody International przeprowadził cykliczny audit kontrolny.

Auditor po wnikliwej kontroli poszczególnych Działów Spółdzielni, stwierdził poprawność realizowanych zadań oraz duże zaangażowanie personelu we wszystkich obszarach działalności na rzecz lokatorów naszej Spółdzielni.

W raporcie auditor potwierdził, że System Zarządzania Jakością wdrożony w GSM “LUIZA” oparty o wymagania normy ISO 9001:2008 funkcjonuje prawidłowo i jest bardzo dobrze udokumentowany we wszystkich procesach realizowanych w Spółdzielni. Potwierdził skuteczność systemu jakości, który przekłada się na zwiększenie wydajności pracy, obniżenie kosztów, zwiększenie zadowolenia lokatorów oraz pomoc w zarządzaniu infrastrukturą i finansami Spółdzielni.

Pozytywna ocena auditowa gwarantuje pewność spełnienia wymagań i oczekiwań Miszkańców Spółdzielni „Luiza” oraz ciągłe doskonalenie możliwości zaspokojenia ich potrzeb.

Spółdzielnia pierwszy audit certyfikujący przechodziła w roku 2006, od tego czasu cyklicznie co roku poddaje się kontroli auditowej uzyskując pozytywną ocenę.

Ponadto audit Re-certyfikacyjny czyli przedłużający certyfikację wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością został ustalony na maj 2012 r.

Podsumowując audit Audytor wiodący docenił współpracę i pomoc pracowników GSM “LUIZA” umożliwiającą sprawne przeprowadzenie zaplanowanych działań w trakcie realizowanego auditu, który pozwolił na dokonanie oceny skuteczności wdrożenia i doskonalenia systemu.