Informacje bieżące

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ma przyjemność zaprosić mieszkańców polskich miast do udziału w VI edycji projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA. Dzięki naszej współpracy mogą powstać nowe, osiedlowe ogródki.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „LUIZA” zawiadamia, że III Komisariat Policji w Zabrzu w okresie od 01.01.2020r. do 03.06.2020r. będzie prowadził działania priorytetowe w rejonie Zaborza Południe tj. ul. Lompy, Brola, Św. Jacka oraz ulic przyległych dotyczące popełnianiu wykroczeń polegających na niezachowaniu należytej ostrożności przy trzymaniu zwierząt ( psów ).

Policja prosi o współpracę oraz zgłaszanie w/w przypadków pod bezpłatny numer telefonu tj. 997, 986.

Za pozytywne podejście do w/w problemu serdecznie dziękujemy.

Rozpoczął się okres grzewczy – okres, w którym corocznie straż pożarna interweniuje w związku z zatruciami tlenkiem węgla. W okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. zastępy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu interweniowały w 70 przypadkach związanych z tlenkiem węgla, w wyniku tych zdarzeń ponad 25 osób zostało poszkodowanych (zabranych do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla).

W związku z powyższym informuję, iż Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. To ogólnopolska kampania edukacyjno – informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem węgla. Wszelkie materiały dotyczące kampanii dostępne są na stronie internetowej https://www.straz.gov.pl

(7 przypadków śmiertelnych na Śląsku w 2019r.)

W związku z licznymi podtruciami tlenkiem węgla, które już wystąpiły w 2019r. między innymi w Rudzie Sląskiej przy ul. Energetyków 103 oraz w Zabrzu przy ul. Olchowej 9, Kawika 28d, Leszczynowa 4, Wolności 357, Korczoka 57a, Lompy 32, Korczoka 61b, Krasińskiego 30, 3-go Maja 35, Szymanowskiego 4a, GSM „Luiza” żeby zapobiec kolejnym podtruciom przypomina:

doprowadzaj powietrze do mieszkania przez rozchylenie okna W czasie korzystania z gazowego piecyka kąpielowego . Funkcja mikrowentylacji w rozszczelnieniu okna jest niewystarczająca! Informujemy, że odpowiednia ilość stałego napływu powietrza do mieszkania jest niezbędna do zachowania prawidłowego ciągu w kanale spalinowym.
Strona 3 z 4