Informacje bieżące

(7 przypadków śmiertelnych na Śląsku w 2019r.)

W związku z licznymi podtruciami tlenkiem węgla, które już wystąpiły w 2019r. między innymi w Rudzie Sląskiej przy ul. Energetyków 103 oraz w Zabrzu przy ul. Olchowej 9, Kawika 28d, Leszczynowa 4, Wolności 357, Korczoka 57a, Lompy 32, Korczoka 61b, Krasińskiego 30, 3-go Maja 35, Szymanowskiego 4a, GSM „Luiza” żeby zapobiec kolejnym podtruciom przypomina:

doprowadzaj powietrze do mieszkania przez rozchylenie okna W czasie korzystania z gazowego piecyka kąpielowego . Funkcja mikrowentylacji w rozszczelnieniu okna jest niewystarczająca! Informujemy, że odpowiednia ilość stałego napływu powietrza do mieszkania jest niezbędna do zachowania prawidłowego ciągu w kanale spalinowym.

GSM „Luiza” informuje, że na ul. Ks. Niedzieli 61A w Rudzie Śląskiej posiada dwa lokale z bezpośrednim wejściem z chodnika.

Zainteresowanych lokatorów zasobów Spółdzielni ze stopniem niepełnosprawności ruchowej uznawanej przez PFRON informujemy, że istnieje możliwość zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na jeden z nich, na remont którego pomożemy uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po jego otrzymaniu Spółdzielnia wyremontuje lokal zgodnie z potrzebami przyszłego lokatora.

Jednocześnie GSM „Luiza” informuje, że nie przewiduje możliwości przyszłego wykupu pozyskanych w ten sposób lokali.

W sprawie ewentualnego omówienia szczegółów prosimy o kontakt z działem członkowsko-prawnym Spółdzielni.

Strona 3 z 3