Informacje bieżące

GSM „Luiza” informuje, że na ul. Ks. Niedzieli 61A w Rudzie Śląskiej posiada dwa lokale z bezpośrednim wejściem z chodnika.

Zainteresowanych lokatorów zasobów Spółdzielni ze stopniem niepełnosprawności ruchowej uznawanej przez PFRON informujemy, że istnieje możliwość zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na jeden z nich, na remont którego pomożemy uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po jego otrzymaniu Spółdzielnia wyremontuje lokal zgodnie z potrzebami przyszłego lokatora.

Jednocześnie GSM „Luiza” informuje, że nie przewiduje możliwości przyszłego wykupu pozyskanych w ten sposób lokali.

W sprawie ewentualnego omówienia szczegółów prosimy o kontakt z działem członkowsko-prawnym Spółdzielni.

Strona 4 z 4