Informacje bieżące

Zawiadomienie

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „LUIZA” zawiadamia, że III Komisariat Policji w Zabrzu w okresie od 01.01.2020r. do 03.06.2020r. będzie prowadził działania priorytetowe w rejonie Zaborza Południe tj. ul. Lompy, Brola, Św. Jacka oraz ulic przyległych dotyczące popełnianiu wykroczeń polegających na niezachowaniu należytej ostrożności przy trzymaniu zwierząt ( psów ).

Policja prosi o współpracę oraz zgłaszanie w/w przypadków pod bezpłatny numer telefonu tj. 997, 986.

Za pozytywne podejście do w/w problemu serdecznie dziękujemy.