Informacje bieżące

Covid-19 – place zabaw, regulamin

W związku z brakiem możliwości dostosowania placów zabaw i wydanymi wytycznymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 W Polsce (punkt 16) piaskownice zostały wyłączone z użytkowania.

GSM Luiza regulamin – Place zabaw:

  • Przebywanie dzieci na placu zabaw wyłącznie w obecności osób dorosłych.
  • Dezynfekcja rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu zabaw we własnym zakresie.
  • Zachowanie 2-metrowego dystansu.
  • W przypadku braku wymaganego dystansu zasłanianie ust i nosa zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4 roku życia.
  • Dostosowanie się do wymogów wynikających z Czerwonych stref w regionie.
  • Rozsądek rodziców i opiekunów. W przypadku, gdy na placu zabaw jest zbyt tłoczno wybranie innego mniej oblężonego placu zabaw.

Zarząd GSM Luiza