Informacje bieżące

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2021 r.