Inwestycje

Program modernizacji w latach 2014-2018

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej LUIZA w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, przygotował program modernizacji, w latach 2014-2018, 32 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 2 i 3 kondygnacyjnych wykonanych w technologii tradycyjnej, zlokalizowanych w Zabrzu – Zaborzu.

Dotyczy to budynków o następujących adresach:

 • Czereśniowa 2-2a, 4-4a, 6-6a,
 • Jałowcowa 3-5, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
 • Kawika 13, 15,
 • Kalinowa 28,
 • Korczoka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77,
 • Leszczynowa 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
 • Olchowa 10,
 • Orzechowa 17, 19.

Program modernizacji obejmuje:

Część A(instalacje c.o. i c.w.u.):

 • Budowę sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody), których wykonanie z środków własnych deklaruje ZPEC.
 • Przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej oraz dostawę ciepła do budynków na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody przez ZPEC.
 • Wyposażenie oraz wykonanie węzłów cieplnych dwufunkcyjnych przez ZPEC – Spółdzielnia tylko wyznaczy oraz przygotuje pomieszczenia pod zabudowę węzłów cieplnych i poniesie jedynie opłatę przyłączeniową.
 • Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach.

Część B (docieplenie budynków):

 • Docieplenie przegród budowlanych: stropodachów, ścian zewnętrznych, ścian piwnic poniżej terenu.
 • Wymianę niektórych okien oraz wymianę luksferów na okna.
 • Wymianę drzwi zewnętrznych.

Celem programu jest zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków, poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach, podniesienie standardu mieszkaniowego. Dzięki likwidacji dotychczasowych systemów ogrzewania mieszkań (piece węglowe, kotły węglowe, kotły gazowe) i dotychczasowych systemów przygotowania ciepłej wody (kotły gazowe, przepływowe podgrzewacze gazowe, przepływowe i pojemnościowe podgrzewacze elektryczne), nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców (zaczadzenia). Docieplenie budynków spowoduje zmniejszenie strat ciepła w budynkach a tym samym oszczędność energii.

 • W celu uzyskania środków na wykonanie tak dużego zadania Zarząd GSM LUIZA przygotował i wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, o udzielenie pomocy, w ramach Programu Priorytetowego Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, na sfinansowanie planowanej termomodernizacji budynków.

  Przygotowany harmonogram rzeczowo-finansowy przewiduje podział zadania na 5 etapów:

  ETAP l – 2014 r.

  Wykonanie instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. i przyłączenie do sieci ciepłowniczej 9 budynków:

  • ul. Czereśniowa 2-a. 4-a, 6-a,
  • ul. Jałowcowa 3-5, 18, 20, 22,
  • ul. Kawika 13, 15.

  ETAP II – 2015 r.

  Wykonanie instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. i przyłączenie do sieci ciepłowniczej 11 budynków:

  • ul. Jałowcowa 12, 14, 16,
  • ul. Leszczynowa 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

  ETAP III – 2016 r.

  Wykonanie instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. i przyłączenie do sieci ciepłowniczej 12 budynków:

  • Orzechowej 17, 19,
  • ul. Korczoka 63, 65, 67, 69, 71, 73,75, 77,
  • ul. Olchowej 10,
  • ul. Kalinowej 28.

  ETAP IV – 2017 r.

  Docieplenie 9 budynków:

  • ul. Czereśniowa 2-a. 4-a, 6-a,
  • ul. Jałowcowa 3-5, 18, 20, 22
  • ul. Kawika 13, 15.

  ETAP V – 2018 r.

  Docieplenie 23 budynków:

  • ul. Jałowcowa 12, 14, 16
  • ul. Leszczynowa 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
  • Orzechowej 17, 19,
  • ul. Korczoka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77,
  • ul. Olchowej 10,
  • ul. Kalinowej 28.
  Program modernizacji budynków zostanie uruchomiony
  tylko w przypadku uzyskania środków
  na dofinansowanie zadania w ramach programu Kawka.