Organy Spółdzielni i ich Członkowie

Walne Zgromadzenie Członków GSM „Luiza”

Najwyższym organem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” jest Walne Zgromadzenie Członków. W Naszej Spółdzielni ze względu na dużą ilość Członków, Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w częściach, każdego roku do 30 czerwca.


Rada Nadzorcza GSM „Luiza”

Rada Nadzorcza wybierana jest na okres trzech lat i składa się z dziewięciu Członków. W skład Rady Nadzorczej Naszej Spółdzielni wchodzą:

Przewodniczący RN: Sebastian Bieńkowski – oddelegowany do Zarządu
Wiceprzewodniczący RN: Józef Miernik
Sekretarz RN: Tamara Kowalska
Członkowie RN: Andrzej Hajduk
Eugeniusz Jarczyk
Waldemar Ostrowski
Piotr Owczarek
Krzysztof Skroch
Barbara Sodzawiczna

Zarząd GSM „Luiza”

Naszą Spółdzielnię reprezentuje dwuosobowy Zarząd w składzie:

Wiceprezes Zarządu: mgr Sabina Mick
Członek Zarządu Sebastian Korczak