Organy Spółdzielni i ich Członkowie

Walne Zgromadzenie Członków GSM „Luiza”

Najwyższym organem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” jest Walne Zgromadzenie Członków. W Naszej Spółdzielni ze względu na dużą ilość Członków, Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w częściach, każdego roku do 30 czerwca.


Rada Nadzorcza GSM „Luiza”

Rada Nadzorcza wybierana jest na okres trzech lat i składa się z dziewięciu Członków. W skład Rady Nadzorczej Naszej Spółdzielni wchodzą:

Przewodniczący RN: Eugeniusz Jarczyk
Wiceprzewodniczący RN: Kazimierz Gonsior
Sekretarz RN: Krystian Tomaszowski
Członkowie RN: św. pamięci Bolesław CopikEdward Fojcik
Józef Hebliński
Jan Miernik
Krzysztof Postawa
Krystian Wróbel

Zarząd GSM „Luiza”

Naszą Spółdzielnię reprezentuje dwuosobowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu: mgr inż. Waldemar Chwist
Wiceprezes Zarządu: mgr Sabina Mick