Informacje bieżące – archiwum

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej GSM „Luiza”

W związku z upływem 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej w czasie ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” w częściach, które obradowało w dniach 6.05-20.05.2015 r., odbyły się również wybory dziewięciu Członków R.N. Naszej Spółdzielni. Na nową kadencję wybrani zostali: Bolesław Copik, Edward Fojcik, Kazimierz Gonsior, Józef Hebliński, Eugeniusz Jarczyk, Jan Miernik, Krzysztof Postawa, Krystian Tomaszowski i Krystian Wróbel. W czasie inauguracyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 11.o6. 2015 r., dokonano wyboru Prezydium oraz Członków Komisji.

Poniżej podajemy ich skład.

  • Przewodniczący RN: Eugeniusz Jarczyk
  • Wiceprzewodniczący RN: Kazimierz Gonsior
  • Sekretarz RN: Krystian Tomaszowski

Komisja Rewizyjna RN:

  • Józef Hebliński (przewodniczący)
  • Edward Fojcik (wiceprzewodniczący)
  • Krzysztof Postawa (sekretarz)

Komisja Eksploatacyjna RN:

  • Bolesław Copik (przewodniczący)
  • Jan Miernik (wiceprzewodniczący)
  • Krystian Wróbel (sekretarz)