E-Kartoteka

Z myślą o naszych mieszkańcach uruchomiliśmy system e-kartoteka, aby ułatwić dostęp do samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, przy wykorzystaniu komputera z dostępem do internetu i standardowej przeglądarki internetowej.

Wraz z aneksami czynszowymi otrzymaliście Państwo login i hasło do internetowej kartoteki użytkownika lokalu, która dostępna jest dla wszystkich mieszkańców naszej spółdzielni pod adresem:


 https://www.e-kartoteka.pl

(połączenie z e-kartoteką jest szyfrowane)


Za pośrednictwem e-kartoteki mogą Państwo uzyskać następujące informacje:

  • Rozrachunki – roczna kartoteka księgowa naliczeń opłat i wpłat oraz dokumenty księgowe.
  • Wykaz opłat miesięcznych – składniki opłaty czynszowej dla wszystkich posiadanych lokali, informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego NRB.
  • Tablica ogłoszeń – aktualne ceny opłat za wodę, wywóz nieczystości itp.
E-Kartoteka

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania e-kartoteki udziela w godzinach pracy spółdzielni dział czynszów tel. 32 278 67 13 w. 31-32

lub wysyłąjąc do nas maila:

 kontakt