Informacje bieżące

Reklamacje dotyczące kosztów CO

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” informuje, zainteresowanych mieszkańców naszych zasobów, o konieczności składania pisemnych wniosków o rozłożenia na raty otrzymanej dopłaty z tytułu kosztów zużycia centralnego ogrzewania oraz reklamacji dotyczących otrzymanego rozliczenia. Ostateczny termin przyjmowania pisemnych wniosków o rozłożenie dopłaty z tytułu otrzymanego rozliczenia CO, oraz reklamacji dotyczących otrzymanego rozliczenia upływa z dniem 15.04.2024 r.

Druki gotowych wniosków można pobrać:

  • w siedzibie GSM „Luiza” – ul. Wolności 412,
  • w dziale technicznym – ul. Jałowcowa 20 w Zabrzu
  • w dziale technicznym – ul. Bielszowicka 98 w Rudzie Śląskiej
  • na stronie internetowej GSM „Luiza” w sekcji Dokumenty do pobrania